Bellmatic med trådløst LAN

Dette eksempel viser en placering af DP2000 automatikken i klokketårnet. Her er fordelen at der ikke behøver være netværk i kirken, men forbindelsen kan etableres via en trådløs 868 MHz forbindelse.

Installationen er især beregnet til kirker, hvor kordegne/kirketjener kontoret er separat fra kirken.

Princip forbindelse til PC:

Tilslutning af GPS, trådløs fjernbetjening og betjeningspanel er ikke vist på illustrationen. Bemærk at indbygningskasse til DP2000 og montage ikke er en del af leverancen. Det leveres af installatør.

Anlæg som vist overfor består af:

DP2000 – Bellmatic grundmodul

DP20GPS – GPS antenne

DP6821 – fjernbetjening

DP6851 – radiomodtager

DP6871 – trådløs LAN adapter

Betjeningspanel kan tilkøbes