Bellmatic beskrivelse

Princip

Bellmatic® automatik styrer kirkeklokker og klokkespil fuldautomatisk, trådløst fjernbetjent eller med via et fastmonteret betjeningspanel.

Bellmatic® kan kontrolleres via internettet hjemmefra eller installeres på en eksisterende Windows® PC i kirken – for eksempel på kirkekontoret, således at vedligehold af automatikken ikke behøver være i kirken.

Komplette ringeforløb som en hel gudstjeneste med kimning og bedeslag kan forud indkodes i automatikken. Automatisk omskiftning mellem sommer- og vintertid er standard. Det er gratis og inkluderet i installationen.

Modulopbygget fremtids sikker investering

Bellmatic® er med sin modulære opbygning universel og fleksibel. Det betyder at kirken kun betaler efter behov, men stadig kan udvides senere – for eksempel med et Ethernet modul, så man kan ændre i ringetider hjemmefra. Betjeningspaneler og fjernbetjeninger kan tilkøbes. Der kan tilsluttes så mange fjernbetjeninger der er behov for.

Grundmodulet DP2000 er hardwaren og Bellmatic er softwaren. Af drifts- og sikkerhedsårsager gemmes alle ringninger og kalendere i hardwaren, så systemet fungerer selvstændigt uden kontakt til PC.

Kun autoriseret personale har adgang til Bellmatic via login. Men selv uden login vises de vigtigste funktioner på menuerne. Takket være et godt log-system er eventuel fejlsøgning en leg.

Grundmodulet installeres ofte i klokketårnet, men kan efter behov også monteres for eksempel i våbenhuset.dk-funkchart

Grundmodulet DP2000 er bestykket med 6 udgange for klokker m.v. og kan udvides til i alt 70 udgange. Omfangsrige funktioner kan realiseres i Bellmatic® programmet.

Bellmatic® er velegnet for alle kirker med motoriseret drift. Motorer, el-tavler, tårnur eller PC er ikke en del af Bellmatic®.

Bellmatic® DEMO program

Ved hjælp af Bellmatic® DEMO  programmet kan hardwaren simuleres.

Hent DEMO programmet  her. Udpak ZIP-filen og installér det.

Der ligger faste konfigurationer klar i Bellmatic® demo-programmet. Kalenderen er således forudprogrammeret med danske helligdage (Påske, Pinse, Jul) og der kan tilpasses/oprettes nye efter behov.

Bellmatic er dansk udviklet og produceret.